Jak skontaktować się ze zmarłą osobą?

Chcesz skontaktować się ze zmarłym mężem, bratem, mamą czy kimś z rodziny? Teraz możesz to osiągnąć bez większych trudności.

 

Człowiek jest ciałem i duszą. Stan śmierci wprowadza w tę ontyczną jedność rozdarcie, które trwać będzie aż do ponownego połączenia duszy z ciałem. Jednym z nich jest to, aby taka osoba posiadała zdolności medialne, których oczywiście nie jest świadoma. Możliwości te umożliwią skontaktowanie się ze zmarłą osobą. Duch zmarłego chce przekazać wiadomość rodzinie, ale musi najpierw znaleźć właściwe medium wśród swoich znajomych, a czasami nawet wśród obcych ludzi. Jak znajduje takie osoby? Dobre pytanie, ale nie mamy na nie odpowiedzi. W każdym razie znajduje takie osoby bez problemu – to pewne.

 

Nie jest łatwo też tym, którzy nagle poprzez śmierć drugiej osoby tracą z nią kontakt. Śmierć, chociaż wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dla każdego człowieka jest końcowym etapem, dla większości jest nie do przyjęcia. Ludzie nie umieją pogodzić się z taką koleją rzeczy. Śmierć uśmierca ciało, a dusza już z niego wyzwolona odpływa na swój poziom świadomości. Żywi nieustannie szukają kontaktu ze zmarłymi. Są też tacy, którzy wykluczają świat pozagrobowy. Zrozpaczonym po utracie bliskich kontakt ze światem pozagrobowym bywa pomocny. W fazie tęsknoty działa jako system wspierający osieroconego.

 

Oczy fizyczne służą do postrzegania świata fizycznego. Zmysły duchowe postrzegają inną świadomość i między tymi dwoma światami jest olbrzymia różnica. Dużym błędem jest potępiać mistyczne zjawiska i wiedzę o niewidzialnym świecie tylko dlatego, że nie jesteśmy go w stanie zobaczyć. To również inne byty eteryczne.

 

Kontakty ze zmarłymi

 

Zmarły kontaktuje się z nami za pomocą indywidualnej i niepowtarzalnej długości fal, które potrafimy zidentyfikować jako należące właśnie tylko do niego. Zasadniczo są one możliwe do osiągnięcia jedynie w myślach, których podobne wibracje wykazuje kontaktujący się z nami duch. Każdy z nas posiada własną, indywidualną długość fal i może odbierać informacje tylko na ich częstotliwości. Komunikację tego rodzaju właściwie możemy uznać za dar.

 

Może ona wystąpić nie tylko w chwili śmierci związanej z nami osoby – co zdarza się najczęściej – ale powtarzać się jeszcze nawet przez wiele lat. Kontakt taki zostaje jednak kiedyś zerwany, o ile tak zmarły, jak i my sami, spełnimy należące do nas nawzajem zadania. Pozostaje nam pewność, że ukochanych ludzi, którzy nas poprzedzili, znów kiedyś spotkamy po naszej śmierci, że wyjdą po nas, kiedy nadejdzie czas. Pozostaniemy z nimi na zawsze w kontakcie za pośrednictwem naszych myśli i naszej miłości. Kontakty ze zmarłymi zyskały dziś rangę zjawiska kulturowego, podlegającego naukowym badaniom w ramach socjologii. Socjolodzy zajmują się kwestiami demograficznymi: czy kontakt ze zmarłymi występuje często, czy należy do rzadkości? Czy środowisko kulturowe ma jakiś wpływ na tego typu doświadczenia, czy też jest to obojętne? Również psychologowie udzielający porad ludziom w okresie żałoby coraz częściej konfrontowani są ze zjawiskiem kontaktów po śmierci.

 

Zmarły przekazuje wyraźne, jednoznaczne przesłania werbalne. Głos zmarłego jest przy tym odbierany jako dochodzący z zewnątrz lub też pojawiający się w naszym wnętrzu. Szczególnie komunikacja telepatyczna jest zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym. Decydującą sprawą w tego typu doświadczeniach jest jednoznaczna identyfikacja głosu zmarłego. Melodia języka i intonacja zdań czy słów brzmią w sposób znajomy, a przesłanie może być wyraźnie skojarzone z określonym, dającym się rozpoznać zmarłym. Te akustyczne informacje przekazywane przez zmarłe osoby są zazwyczaj krótkie i precyzyjne, niczym telegramy.