SPIN

Dowiedz się, czym jest SPI i jak funkcjonuje we współczesnym świecie
 

Personal Branding Manager

 

Profesjonalny wizerunek publiczny pełni niezwykle istotną rolę w świecie biznesu, mediów oraz polityki. Jak przystąpić do jego kształtowania? W jaki sposób kreować spójny wizerunek publiczny?

 

Zadania:

 • Opracowanie strategii i kompleksowa kreacja wizerunku publicznego osoby publicznej;
 • Nawiązywanie partnerskich relacji z mediami;
 • Planowanie i koordynacja przebiegu imprez oraz projektów specjalnych (sesji zdjęciowych, wywiadów, spotkań prasowych itp.);
 • Komunikacja mediowa (Media Relations);

 

Zawodowo zajmuję się kreowaniem wizerunku politycznego oraz marketingiem politycznym. Ponadto, kreowaniem wizerunku biznesowego managerów średniego i wysokiego szczebla, a także firm oraz instytucji publicznych. Osobiście prowadzę szkolenia i sesje indywidualne z marketingu politycznego oraz kreowania marki własnej – umiejętności niezbędnych w polityce i biznesie. Mając ponad jedenastoletnie doświadczenie na płaszczyźnie biznesowej, nabyte umiejętności skutecznie wykorzystuję w sferze marketingu politycznego. Jako coach i trener działam skuteczniej, precyzyjnie osiągając cel.

 

W charakterze osobistego doradcy:

 • kreuję wizerunek kandydata/partii;
 • przygotowuję strategię aktywności powyborczej;
 • współpracuję z mediami;
 • opracowuję materiały informacyjne;
 • prowadzę szkolenia i konsultacje indywidualne dla całego środowiska Klienta;

 
W charakterze doradcy i koordynatora sztabu wyborczego:

 • przeprowadzam badania i sondaże opinii publicznej;
 • nakreślam cele, zadania i pracę sztabu wyborczego;
 • opracowuję strategię, charakter i plan kampanii oraz kalendarz aktywność;
 • kreuję wizerunek kandydata/partii;
 • opracowuję programy wyborcze i polityczne;
 • pośredniczę w kontaktach z mediami;
 • piszę scenariusze spotów wyborczych oraz artykuły prasowe;
 • przygotowuję kandydatów do wystąpień publicznych i medialnych;
 • prowadzę szkolenia dla liderów sztabów i kandydatów;