Strategic forsight

Dowiedz się, czym jest strategic forsight.

 

Forsight to w dużym uproszczeniu sposób prognozowania, czyli docierania do informacji, budowania wizji rozwoju. By przewidzieć, co będzie ważnego w przyszłości. Po co? By podejmować trafniejsze decyzje już dziś.
 

Strategic forsight jest rewolucyjną metodą wspomagającą analizę wizualizacji naszej przyszłości , która stała się ważnym narzędziem w rozwiązywaniu zagadnień i przeszkód ,zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podczas procedury strategic forsight mamy do czynienia z formułowaniem sądów dotyczących naszych losów , zarówno w bliższej jak i dalszej przyszłości. Dzięki spojrzeniu na dotychczasową historię wydarzeń z Naszego życia z zupełnie innej perspektywy – nie obecnej sytuacji , a miejscu w którym chcemy się znaleźć . Na przykład gdy osiągniemy już postawiony sobie cel. Pomaga to doprecyzować Nasze cele i przemyśleć plan działania. W połączeniu z dobrze znaną nam teraźniejszością oraz początkiem Naszej drogi możemy precyzyjniej wybierać spośród wielu dróg prowadzących na szczyt.

 

Jeśli zależy nam na zaszczepieniu w umyśle jakiejś koncepcji bądź zmuszenia się do czegoś pozornie niewykonalnego, trzeba po prostu o tym pomyśleć. Nie musi to trwać długo, ważna jest intensywność w danej chwili i skupienie się na tym, na czym nam zależy. Ważny w takim chwilach jest relaks – uspokojenie umysłu. Uporządkowanie kłębiących się w głowie myśli z całego dnia. Najlepiej po prostu o nich zapomnieć i skupić się na tej jednej. Zupełnie w procesie uczenia się  tylko skupienie pozwala na zapamiętanie czegoś, choćby np. wiersza. Pamiętać należy, że jak wszystko inne, co dotyczy naszego umysłu zaszczepiona idea może trwać w naszym umyśle całą wieczność, ale przypominanie  o niej jest kluczem – każdy z nas wie, że jedynie często wykorzystywane idee pozostają w świadomości. My tu jednak mówimy o strategic forsight, czyli nieświadomym procesie  takim, który odbywa się poza naszą świadomością, ale taki, który został wpierw w nas zaszczepiony, by móc później zacząć działać.

 

Przewidywanie wydarzeń z przyszłości jedynie na podstawie dotychczasowych trendów może okazać się zgubne , ponieważ jest wiele czynników które mogą ten trend mniej lub bardziej zmienić . Takie czynniki możemy zauważyć na podstawie empirycznych doświadczeń aby oprzeć analizę o solidne fundamenty, dzięki czemu mamy szansę na niezwykle precyzyjne przewidywanie skutków Naszych działań i decyzji a także zdarzeń zupełnie od Nas niezależnych. Podczas ekstrapolacji warto dokładnie i uczciwie wskazać popełnione w przeszłości błędy ,bez przyznania się do winy nie będziemy bowiem w stanie wyciągnąć odpowiednich wniosków i skierować Naszego życia na właściwe tory.

 

Jest całościowym przekazem naszej świadomości , którą – gdy posiądziemy odpowiednie umiejętności – będziemy w stanie wykorzystać do zobaczenia pewnych wydarzeń z przyszłości.W dowolnym momencie będziesz posiadał wpływ na swoje życie , będziesz Panem własnego losu, zachowasz większą decyzyjność i świadomość wydarzeń , nic nie będzie dziełem przypadku. Każdy człowiek ma swoje cele, marzenia,ideały,nie warto jednak podchodzić całkowicie bezkrytycznie. Patrząc jedynie na Nasz cel, łatwo pominąć inne , równie ważne aspekty życia,zarówno podczas naszej drogi jaki u szczytu. Na naszą osobowość ma wpływ wiele czynników zupełnie od Nas niezależnych ,takich jak wychowanie w domu rodzinnym , wartości przekazane przez najbliższe otoczenie i presja społeczna . Mogą one doprowadzić do wewnętrznych konfliktów, które negatywnie odbijają się na naszym organizmie. Dzięki strategic forsight możemy ograniczyć negatywne wpływy energetyczne niszczące nasze ciało i wywołujące stałe lęki i zachwiania nastroju.

 

Metody zaszczepienia idei są przydatne w życiu. Pomagają w wielu codziennych czynnościach, ale też nie powinny być wykorzystywane w złych celach, jakimi np. jest ściągnięcie cudzej żony do łóżka czy wymuszenie na kimś samookaleczenia. Mając dzieci w domu możemy zaszczepić im pomocną ideę, która będzie je budzić w momencie, w którym zajdzie potrzeba skorzystania z ubikacji. Jak więc widać, metody zaszczepiania idei, z incepcją włącznie, potrafią rozwiązać wiele, pozornie nierozwiązywalnych problemów naszej codzienności.

 

Strategic forsight jest kwintesencją ezoteryki , mimo to należy uważać aby nie rozpoczynać przygody z nim z przesadzonym huraoptymizmem ,bowiem może to doprowadzić do szybkiego wypalenia. Należy do niego podejść z podobnym nastawieniem jak do każdej nowej umiejętności której chcemy się nauczyć,czyli z odpowiednim zaangażowaniem, cierpliwością i systematycznością. Strategic forsight da Nam jasny i dokładny opis energii zawartej w naszych ciałach ,oraz stanu naszego umysłu , jednak tak zdobytą wiedzę będziemy musieli jeszcze w odpowiedni sposób wykorzystać.Jeśli cały proces poznawania siebie,szczerej spowiedzi przed samym sobą oraz zaakceptowania wszystkich tych rzeczy na które nie mamy wpływu zostanie wykonany poprawnie możemy liczyć na niezwykłą podróż wgłąb naszej osobowości . Osiągniemy również efekt oczyszczenia i spokój ducha, który pozwoli skupić się nam na tym na czym naprawdę nam zależy oraz dzielić się szczerą miłością z najbliższymi. Warto stawić czoła niewygodnym faktom i rzeczom, które najchętniej ukrylibyśmy przed całym światem,bowiem tylko szczerość z samym sobą może być fundamentem do budowy stabilnej i spokojnej przyszłości.Jeśli wybierzemy drogę na skróty z całą pewnością skończymy z szarpanymi nerwami i ciągłym uczuciem niepewności.

 

Warto również dodać że strategic forsight jest tak naprawdę procesem długotrwałym i zależy od ram czasowych oraz stopnia skomplikowania naszych projektów i wyznaczonych celów, może on trwać przez kilka lat ,a nawet przez całe życie i choć brzmi to strasznie jest to nieodzownym elementem ludzkiej egzystencji .Rzadko kto po osiągnięciu jednego celu nie stawia sobie kolejnych celów , taka jest bowiem kolej życia , a back-casting powinien być jego nieodzownym elementem.

 

Strategic forsight

 

Mówiąc krótko oznacza „prognozowanie wstecz”, proces rozpoczynamy od określenia celu który chcemy osiągnąć , następnie umieszczamy go na linii czasu . Kolejnym krokiem jest stopniowy powrót do teraźniejszości , po drodze analizujemy ścieżki które mogą Nas doprowadzić do osiągnięcia postawionych sobie celów, a także analizy wszelkich przeszkód i problemów które mogą wystąpić po drodze i okazji które możemy wykorzystać. Dogłębna analiza pozwala na ustawienie firmy od samego początku na właściwe tory,oraz przygotowanie się zawczasu na ewentualne problemy.Można dzięki temu zapobiegać przyszłym problemom już na etapie rekrutacji czy opracowywania procedur.

 

Strategic forsight swoim działaniem przypomina hipnozę, która polega na zaszczepieniu w umyśle jakiejś idei, zasiany w umyśle pomysłu, do którego osoba poddana hipnozie ma być przekonana. Intercepcja jednak to proces nieświadomy, zupełnie odwrotny do zjawiska jakim jest reklama.

 

Egzorcysta in majority takes care of weaker parts in Client’s life. When something malfunctions in workplace, the adjustment of that matter is needed to improve the quality of mental and physical life. You put a lot of energy into discovering these fragile matters. As it  turns out, it takes just a minor improvement, in order to make a whole life better.

 

Without personal development we will become a better man. Development is necessary, in order to find happiness and become positive toward the world, and be liked by others. Constant spiritual development influences positively  spiritual life, as well as job and private life. If You see obstacles that You cannot pass, spiritual development will turn them into just another challenges on the road to success. Also choose egzorcysta services when You have an important decision to make or when You see that Your life can get better. Egzorcysta is one of the best options to choose, if You desire to change Your life.